فایل اداری

فایل اداری

فایلینگ اداری یا فایل اداری از مهمترین تجهیزات مورد نیاز برای هر شرکت و یا سازمانی است. به راحتی و با استفاده از فایل های اداری می توان اسناد، مدارک و پرونده ها و ... را نگهداری کرد. وجود فایل اداری به نظم در شرکت کمک می کند و همچنین به زیبایی محیط می پردازد. شرکت مبلمان اداری آریاکو با بهره گیری از جدیدترین و مدرن ترین طرح ها اقدام به طراحی و ساخت انواع فایل اداری با قیمت مناسب نموده است.
فایل اداری معمولا به صورت دوکشو، سه کشو و چهار کشو طراحی می گردد.